ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

ศาลากลางจังหวัดพังงา ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทร./โทรสาร 0 7648 1458 - 9
e-mail : phangnga2558@gmail.com
facebook : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
ผู้พัฒนาเว็บไซต์ : นางพนิดา คงเสน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โทร. 0 7648 1458
(Visited 14 times, 1 visits today)