พช.พังงา ร่วมประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย”

วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” พร้อมทั้งมอบแนวทางการทำงานของคนมหาดไทย โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น ประธานแม่บ้านมหาดไทยและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา นางสาวศริญญา ใจเย็น พัฒนาการจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมจำปูน ศุูนย์ราชการจังหวัดพังงา
(>) จังหวัดพังงา ได้จัดประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดพังงา เข้าร่วมการประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” ระดับประเทศต่อไป ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกประกอบด้วย : นายปภาวิน แสงสุริยา อดีตนายอำเภอทับปุด ประธานกรรมการ นางสาวศริญญา ใจเย็น พัฒนาการจังหวัดพังงา นางสาวอุไรวรรณ แดงงาม วัฒนธรรมจังหวัดพังงา นางทัศนียาพร ดวงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา และนางสาวกัญดาพร อันทการ และรอง ผอ.โรงเรียนเมืองพังงา ร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่งมีทีมผู้เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ทั้งสิ้น 8 อำเภอ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และประธานแม่บ้านมหาดไทยและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงามอบรางวัลให้กับทีมที่ชนะการประกวด สำหรับผลการประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” ได้แก่
1.รางวัลชนะเลิศ ทีมรำวงมหาดไทยจากอำเภอเมืองพังงา ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท
2, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมรำวงมหาดไทยจากอำเภอตะกั่วทุ่ง ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมรำวงมหาดไทยจากอำเภอคุระุบรี ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท
4. รางวัลชมเชย 4 รางวัล ได้แก่ ทีมรำวงมหาดไทยของอำเภอเกาะยาว อำเภอทับปุด อำเภอกะปง อำเภอท้ายเหมือง และอำเภอตะกั่วป่า ได้รับเงินรางวัลทีมละ 2,000 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)