พช.พังงา ลงพื้นที่ตรวจติดตามการคัดเลือก “ธนาคารเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า” ดีเด่นระดับจังหวัด

 

วันที่ 15 พ.ย.65 นางสาวศริญญา ใจเย็น พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาตร์การพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการคัดเลือก “ธนาคารเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า” ดีเด่นระดับจังหวัด (>)จังหวัดพังงา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา กำหนดลงพื้นที่ติดตามการคัดเลือก “ธนาคารเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการต่อยอดขยายผล “พังงาเมืองแห่งความสุข น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
รวมพลังปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อความยั่งยืน กิจกรรมจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธ์ุและต้นกล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชนให้เกิดพลังความต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ลดรายจ่ายและเสริมสร้างเสริมรายได้ ในการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนในภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) และเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลก กำหนดลงพื้นที่ ระหว่างวันที่ 15 – 24 พฤศจิกายน 2565 ในพื้นที่ 8 อำเภอของจังหวัดพังงา ซึ่งในวันนี้คณะกรรมการได้ลงพื้นที่่ติดตามการดำเนินงาน ดังนี้
เวลา 09.30 น. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานธนาคารเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าอำเภอตะกั่วทุ่ง โดยมี นางสาวฐิติรัตน์ รสนู พัฒนาการอำเภอตะกั่วทุ่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะกรรมการธนาคารเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน ณ บ้านเจ้าขรัว หมู่ที่ 3 ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
เวลา 14.00 น. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานธนาคารเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าอำเภอท้ายเหมือง โดยมี นายประสาน ไชยสมบัติ พัฒนาการอำเภอท้ายเหมือง นายก อบต.ลำภี คณะกรรมการธนาคารเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน ณ บ้านลำภี หมู่ที่ 4 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)