พช.พังงา ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาวศริญญา ใจเย็น พัฒนาการจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายณัฐชัย สุดตาชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง เพื่อพบปะ พูดคุย แนะนำแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มสตรีและติดตามเร่งรัดการชำระหนี้ของสมาชิกกลุ่มสตรี ให้เป็นไปตามสัญญา โดยมีนางพนิดา คงเสน พัฒนาการอำเภอกะปง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมลงพื้นที่ในการดำเนินการดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)