พช.พังงา ร่วมพิธีเฉลิมฉลองเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน

 

วันที่ 14 พ.ย.65 เวลา 13.30 น. นางสาวศริญญา ใจเย็น พัฒนาการจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวสุกรีฑา อรุณจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชกาาพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเฉลิมฉลองเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านพรุกก หมู่ที่ 12 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
(>) โดยมีนายเอกสิทธิ์ สองเมือง นายอำเภอตะกั่วทุ่ง เป็นประธานในพิธีฯ และมีนางสาวฐิติรัตน์ รสนู พัฒนาการอำเภอตะกั่วทุ่ง หัวหน้าส่วนราชการ นายก อบต.กะไหล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานและสมาชิกคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอตะกั่วทุ่ง สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านพรุกก หมู่ที่ 12 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)