พช.พังงา ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น

    วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. นางสาวศริญญา ใจเย็น พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนางสาวฐิติรัตน์ รสนู พัฒนาการอำเภอตะกั่วทุ่ง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่กลุ่มภูตาลเพื่อติดตามการประดิษฐ์ผีเสื้อและเตรียมความพร้อมการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดพังงา ซึ่งกำหนดประดิษฐ์ผีเสื้อในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เพื่อมอบให้กับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำไปสนับสนุนการออกร้านกาชาดของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ณ งานกาชาด ปี 2565 พร้อมทั้งติดตามการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร แปลงผักของประธานกลุ่มภูตาล : ผู้นำต้องทำก่อน (>) โดยมีนางดวงแก้ว รอดบล ประธานกลุ่มภูตาล ให้การต้อนรับ ให้ข้อมูลและนำเยี่ยมชมแปลงผักที่ปลูกไว้บริเวณบ้าน
(Visited 1 times, 1 visits today)