พช.พังงา ร่วมโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยว

วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565  นางสาวศริญญา ใจเย็น พัฒนาการจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นางสาวสุกรีฑา อรุณจิตต์ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยว ณ บ้านอ่าวกะพ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จ.พังงา โดยมีหน่วยงานภาคีภาครัฐด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา ได้แก่ ผู้แทนจากหอการค้าจังหวัดพังงา,การท่องเที่ยวและการกีฬาฯ, ททท. วิทยาลัยชุมชน และตัวแทนจากเพจส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคเอกชน เพจเม็ดรายเทรเวล, เพจไม่กี่บาท, เพจสยามไรน์, เพจ trekking thai เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)