งาน OTOP ภูมิภาค OTOP Shopping week “สุขทวีคูณเพิ่มพูนเศรษฐกิจ ชีวิตดี Happy ทั่วภูมิภาค” จังหวัดพังงาคึกคักอย่างต่อเนื่อง 7 วัน กวาดรายได้ 23 ล้านบาท

วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 19.00 น. นางสาวศริญญา ใจเย็น พัฒนาการจังหวัดพังงา ร่วมจับรางวัลมอบโชคให้กับผู้มาร่วมงาน ในงาน OTOP ภูมิภาค OTOP Shopping week “สุขทวีคูณเพิ่มพูนเศรษฐกิจ ชีวิตดี Happy ทั่วภูมิภาค” ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) อ.เมืองพังงา จ. พังงา โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมเป็นสักขีพยานตลอดจนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก
(pencil) กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งหัวใจสำคัญของโครงการ OTOP อยู่ที่การส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนผลิต สามารถมีช่องทางในการจำหน่ายเพิ่มขึ้นตามแนวคิด “การตลาด นำการผลิต” และโครงการ OTOP ภูมิภาค เป็นโครงการหนึ่งที่สืบสานการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้า OTOP เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการและการตลาด และยังเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้า OTOP ทั้งยังทำให้ประชาชนในจังหวัดพื้นที่ดำเนินการ ได้เรียนรู้รูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOP ของภูมิภาคอื่น เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของตนเองให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาด สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลได้ในที่สุด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจัดงาน OTOP ภูมิภาค มีเป้าหมายดำเนินการ จำนวน 5 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดพังงา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสงขลา จังหวัดลำปางและจังหวัดกำแพงเพชร โดยการจัดงาน OTOP ภูมิภาค จังหวัดพังงาในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 8 พฤษภาคม 2565 รวม 7 วัน ภายใต้แนวคิด “สุขทวีคูณ เพิ่มพูนเศรษฐกิจ ชีวิตดี Happy ทั่วภูมิภาค” มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า จำนวน 300 ร้านค้า กิจกรรมภายในงานมีทั้ง การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 1 – 5 ดาว และอาหารชวนชิม การสาธิตกระบวนการนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นสินค้า OTOP และยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงมินิคอนเสิร์ตของศิลปินดารา นักร้อง และกิจกรรมชิงรางวัลในทุกวัน โดยคาดว่าจะมียอดจำหน่ายสินค้ากว่า 20 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้เกิดการหมุนเวียนของระบบการเงินจากการจำหน่ายสินค้าดังกล่าว และยังเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชนคนไทย
(>) บรรยากาศภายในงานวันนี้เป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนจากจังหวัดพังงาและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมชม ชิม ช้อป สินค้าอย่างต่อเนื่อง ยอดจำหน่ายวันนี้ 7,772,190 บาท รวมยอดจำหน่าย 7 วัน เป็นเงิน 23,517,238 บาท
(>)ทั้งนี้ภายในงานได้มีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด มีการรักษาระยะห่างโดยผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมงานมีการตรวจคัดกรองโควิด-19

(Visited 1 times, 1 visits today)