พช.พังงา ติดตามผลการขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายประมวล วรานุศิษฏ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวศริญญา ใจเย็น ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่อำเภอทับปุดเพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 อย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “พังงาเมืองแห่งความสุข น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รวมพลังปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยได้ติดตามการดำเนิน ดังนี้
1. การสร้างคลังอาหาร ของครัวเรือน นายก้าหรีม ยมโดย ซึ่งมีการปลูกพืชผักมากว่า 10 ชนิด อาทิ มะเขือ พริก โหรพา มันแกว ถั่วฝักยาว ผักหวาน ผักบุ้ง พริกไทย กระเพรา ขมิ้น กระชาย ข่า ตะไคร้ ฯลฯ
2. การใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะประโยชน์ “ถนนกินได้” หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด “ถนนมะละกอ” ซึ่งในหมู่บ้านได้มีการปลูกมะละกอและพืชผักสองข้างถนน
3. กิจกรรมเชิงนวัตกรรม การสร้างความมั่นคงทางอาหาร “เมนูน้ำสมุนไพร กระชายขาวผสมน้ำผึ้งมะนาว” ของนางประไพพัฒน์ เผ่าเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด
4. ความก้าวหน้าการปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพรของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทับปุด ณ บ้านพักข้าราชการพัฒนาชุมชนอำเภอทับปุด
(>) โดยมีนางจุติกานต์ ดำส่องแสง พัฒนาการอำเภอทับปุด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน ครัวเรือนตัวอย่าง และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมกิจกรรมในพื้นที่
(>)ทั้งนี้ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ได้ให้คำแนะนำในการขับเคลื่อนการดำเนินการ การปลูกผักสวนครัว ให้มีการปลูกผสมผสาน การขยายผลไปยังครัวเรือนอื่น ๆ ในพื้นที่ และการปลูกพืชสมุนไพร สร้างความมั่นคงทางอาหาร ในลักษณะ “ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว” รองรับสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

(Visited 1 times, 1 visits today)