พช.พังงา ร่วมกันปรับปรุงแปลงผักสวนครัวเพื่อเป็นจุดตัวอย่างการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น. นายประมวล วรานุศิษฏ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอเมืองพังงา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาและอำเภอเมืองพังงา  ร่วมกันปรับปรุงแปลงผัก ตามโครงการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยได้ปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงแปลงผัก และได้ร่วมกันปลูกผัก อาทิ มะเขือ มะละกอ พริกขี้หนู ตะไคร้ เพื่อเป็นจุดตัวอย่างการเรียนรู้ในการปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่อง ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)