พช.พังงา จัดประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดพังงา

วันที่ 14 ก.ย.63 เวลา 13.00 น.นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายองค์กรความรู้ KBO (Knowledge – Based OTOP) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563 ณ โรงแรมภูงา ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา  โดยมีนายประมวล วรานุศิษฏ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา และคณะอนุกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge – Based OTOP) (>)ทั้งนี้จังหวัดพังงามีผลิตภัณฑ์ที่เสนอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ บ้านสามช่องเหนือ หมู่ที่ 9 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge – Based OTOP)

(Visited 1 times, 1 visits today)