พจ.พังงา ประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563

วันที่ 15 ก.ย.63 เวลา 10.30 น. นายประมวล วรานุศิษฏ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ประชุมผุู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 เพื่อให้การดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)