ติดตามผลและคัดเลือกการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (เที่ยวบ้านฉัน) ดีเด่น จังหวัดพังงา ประจำปี 2563 ณ บ้านบางวัน หมู่ที่ 1 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา จ.พังงา

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวศริญญา ใจเย็น ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามผลและคัดเลือกการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ลงพื้นที่ติดตามผลและคัดเลือกการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (เที่ยวบ้านฉัน) ดีเด่น จังหวัดพังงา ประจำปี 2563 ณ บ้านบางวัน หมู่ที่ 1 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา จ.พังงา
🖌️โดยนายสนชัย ทองเชิญ พัฒนาการอำเภอคุระบุรี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และประชาชนในชุมชนให้การต้อนรับ กิจกรรมประกอบด้วย : คืนกล้วยไม้สู่ป่าชายเลน การแสดงระบำร่อนแร่ ปลูกป่าด้วยหนังสติ๊ก การทำหนังสติ๊ก ล่องแพเปียกไปยังเกาะหัวเกง (เหมืองโบราณ) ชมโปรแกรมและกิจกรรม D-Hope ล่องเรือชมธรรมชาติลิคเติ้ลอเมซอน ลัดหินเพิง สู่ดอนหอยหยำ และการหาหอยหยำ ด้วยวิธีดั้งเดิม ชมหาดส่วนตัว เบิร์ดไอส์แลนด์ ที่เงียบสงบ และตื่นตาตื่นใจกับปูมดแดงรับล้านๆ ตัว พร้อมทั้งสรุปผลการติดตามและประเมินผลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
🖌️กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “รักจัง…พังงา” สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อ กระตุ้นให้ชุมชนตื่นตัวในการพัฒนาให้มีศักยภาพเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อย่างสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม และเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แสดงขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและเป็นต้นแบบ ให้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอื่น และเพื่อเชิดชูเกียรติ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด

(Visited 1 times, 1 visits today)