พัฒนาการจังหวัดพังงา เยี่ยมชมแปลงผักผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด

พัฒนาการจังหวัดพังงา เยี่ยมชมแปลงผักผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด

วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น. นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา เยี่ยมชมแปลงปลูกผักของ นายประสิทธิ์ อินทร์แก้ว ผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดพังงา ที่เข้าร่วมโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักเอง ต้านภัยโควิด 19#สุขจัง@พังงา ภายใต้แผนปฏิบัติการ 90 วัน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยเน้นการพึ่งตนเอง มีแหล่งอาหารในครัวเรือน และช่วยลดรายจ่าย ซึ่งครัวเรือนมีการปลูกผักต่าง ๆ กว่า 10 ชนิด อาทิ ผักบุ้ง กระเจี๊ยบเขียว คึ่นช่าย วอเตอร์เครส ผักกาด มะเขือเทศ ฯลฯ สามารถเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการพื้นที่และการเทคนิคในการปลูกพืชผักปลอดสารเคมี ให้กับครัวเรือนอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี(bamboo)โดยมี นางพนิดา คงเสน พัฒนาการอำเภอทับปุด และทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับปุด ร่วมนำเยี่ยมชมแปลงผักของครัวเรือนดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)