พช.พังงา ร่วมฝึกอบรมเทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการฝึกอบรมเทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และมอบนโยบายการประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2563 ผ่านระบบ Video Conference ให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในระดับจังหวัด ให้ได้รับการประชาสัมพันธ์ข่าวผลสำเร็จของงาน ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีทีมนักข่าวมืออาชีพ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนข่าว ในประเด็น การจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดทำภาพข่าวประชาสัมพันธ์ และการจัดทำคลิปวิดีโอข่าวประชาสัมพันธ์   ในการนี้ นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ได้มอบหมายให้ นางจรัสศรี รัตนบุรี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์เข้าร่วมฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)