พช.พังงา Bigcleaning ป้องกันโรค COVID-19

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น. นายประมวล วรานุศิษฏ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม / ฝ่าย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ร่วมกันทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในสำนักงานและฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่องานปลอดภัยจากเชื้อ COVID-19 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)