พช.พังงา  ชวนปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ต้านภัย COVID-19 สร้างความมั่นคงทางอาหาร บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง

พช.พังงา 🥦ชวนปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ต้านภัย COVID-19 สร้างความมั่นคงทางอาหาร 🍒บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง 🥬
เริ่มที่ตัวเรา ผู้นำทำเป็นแบบอย่าง ขยายผลสู่ครัวเรือนในชุมชน @สุขจังที่พังงา🥝

(Visited 1 times, 1 visits today)