นายประมวล วรานุศิษฏ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ลงพื้นที่อำเภอทับปุดเพื่อพบปะและเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มสตรีที่ร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 สำหรับไว้ป้องกันตนเองในระดับครัวเรือนและแจกจ่ายประชาชน

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายประมวล วรานุศิษฏ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ลงพื้นที่อำเภอทับปุดเพื่อพบปะและเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มสตรีที่ร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 สำหรับไว้ป้องกันตนเองในระดับครัวเรือนและแจกจ่ายประชาชน ดังนี้
เวลา 14.00 น. เยี่ยมการผลิตของกลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านคลองบ่อแสน ม.3 ต.บ่อแสน
เวลา 15.30น.เยี่ยมกลุ่มสตรีบ้านหัวสะพาน ม.7 ต.โคกเจริญ
🖌️กลุ่มสตรีดังกล่าวเป็นกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการอบรมสตรีจิตอาสาให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-2019 และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง และได้นำความรู้ในการผลิตหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 มาถ่ายทอดให้กับสมาชิกกลุ่มโดยเร่งผลิตให้ทุกคนมีใช้ก่อนอย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น และรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนเรียนรู้การผลิตไว้ใช้ด้วยตัวเอง
🖌️โดยมีนางพนิดา คงเสน พัฒนาการอำเภอทับปุด นายชัยยุทธ์ ประสงค์ผล ผู้ใหญ่บ้านคลองบ่อแสน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทับปุด ให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)