นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมรับฟังการประชุมสร้างความเข้าใจโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

วันที่ 10 มี.ค.63 เวลา 13.30 น. นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมรับฟังการประชุมสร้างความเข้าใจโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกลไกประชารัฐ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โดยนายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็นประธานการประชุม

(Visited 1 times, 1 visits today)