วันที่ 13 ม.ค. 63 เวลา 13.30 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายประมวล วรานุศิษฏ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย KBO ระดับจังหวัด

วันที่ 13 ม.ค. 63 เวลา 13.30 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายประมวล วรานุศิษฏ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย KBO ระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) ณ ห้องประชุมโรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา
(bamboo)ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่าย KBO ระดับจังหวัด ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสถานศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการ และมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน OTOP ทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุม
(bamboo) มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ จาก 8 อำเภอ

(Visited 1 times, 1 visits today)