วันที่ 13 ม.ค. 63 เวลา 11.00 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดพังงา

วันที่ 13 ม.ค. 63 เวลา 11.00 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดพังงา และมอบเกียรติบัตรการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562 แก่ผู้ประกอบการ OTOP ที่ส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรและได้ระดับ 5 ดาว จำนวน 26 ราย ณ ห้องประชุมโรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา
(bamboo)โดยมี นายประมวล วรานุศิษฏ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่ม OTOP ระดับ 1 – 3 ดาว และกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) จำนวน 20 กลุ่ม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ

(Visited 1 times, 1 visits today)