วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเยี่ยมประชาชน และทอดพระเนตรการทอผ้า ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผ้าพื้นเมือง และงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ณ โรงละคร สนามหน้าเมือง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเยี่ยมประชาชน และทอดพระเนตรการทอผ้า ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผ้าพื้นเมือง และงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ณ โรงละคร สนามหน้าเมือง จ.นครศรีธรรมราช
ในการนี้ นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ร่วมรับเสด็จฯ
ทั้งนี้ จังหวัดพังงา ได้นำผลิตภัณฑ์มาร่วมจัดบูธ ประกอบด้วย ผ้าบาติกจากกลุ่มสกุณาบาติก ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติบ้านสามช่องเหนือ และผลิตภัณฑ์มุกอันดามัน

(Visited 1 times, 1 visits today)