วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน / ฝ่าย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน / ฝ่าย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา “เหลียวหลัง แลหน้า งานพัฒนาชุมชน” ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 ณ โรงแรม บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)