วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านสานต่อปณิธานแม่ ด้วยหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม : นำเสนอความสำเร็จการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562

วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านสานต่อปณิธานแม่ ด้วยหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม : นำเสนอความสำเร็จการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา
โดยมี นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา กล่าวรายงาน และมีคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอ/จังหวัด ประธานกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 254 หมู่บ้าน กรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 จำนวน 10 หมู่บ้าน แกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน 8 ชมรม เยาวชน TO BE NUMBER ONE ในชุมชน 8 ชมรม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รวมทั้งสิ้น 700 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
กิจกรรมประกอบด้วย
1. พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562
2. กิจกรรมมหกรรมรวมพลกองทุนแม่ของแผ่นดิน “นำเสนอผลความสำเร็จการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562
3. การมอบโล่เกียรติยศ ประกาศเกียรติบัตร เงินรางวัลแก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นจังหวัดพังงา ประจำปี 2562
4. กิจกรรมการประกวดนิทรรศการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
5. การประกาศแผนการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2563
6. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ แข่งขันการห่อขนมต้ม / แข่งขันกินกล้วยหอม

(Visited 1 times, 1 visits today)