วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และกรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐฯ ร่วมรับฟังการประชุมสร้างความเข้าใจ

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และกรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐฯ ร่วมรับฟังการประชุมสร้างความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนา ต่อยอด ขยายผล รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนพังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)