วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติ “การยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นโชห่วยมืออาชีพ”

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติ “การยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นโชห่วยมืออาชีพ” ตามโครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสิการแห่งรัฐ ปีงปบระมาณ 2561 ณ ห้องประชุมพุงช้าง อาคารปฏิบัติการ โรงแรมชงโค เมาท์แท่น วิว ตำบลถ้ำนำ้ผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
(sunflower) โดยมีนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองพังงา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดดังกล่าว

 

    

 

(Visited 1 times, 1 visits today)