นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา การประกวดเล่าเรื่อง “ความภาคภูมิใจในชุมชนด้วยภาษาถิ่นใต้”

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา การประกวดเล่าเรื่อง “ความภาคภูมิใจในชุมชนด้วยภาษาถิ่นใต้” พร้อมทั้งมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเล่าเรื่องผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 10 คน ณ ห้องประชุมพลับพลึงธาร ที่ว่าการอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
(double arrow right) โดยมี นายยสินธร สุทธิกุล พัฒนาการอำเภอคุระบุรี กล่าวรายงาน ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอคุระบุรี และทีมขับเคลื่อน OTOP นวัตวิถี บ้านทุ่งรัก บ้านคุรอด บ้านบางวัน และบ้านบางซอย อำเภอคุระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมฯ

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)