กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( สภากาแฟยามเช้า) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 น.นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม / ฝ่าย และทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( สภากาแฟยามเช้า) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน ณ บริเวณหน้าที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา  โดยมีนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

  

(Visited 1 times, 1 visits today)