วันที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี

วันที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ดังนี้
1. บ้านตีนเป็ด หมู่ที่ 2 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
2.บ้านท่าดินแดง หมู่ที่ 4 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
โดยมีนายชัยชาญ บูชาเดช พัฒนาการอำเภอท้ายเหมือง ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอท้ายเหมือง ทีมขับเคลื่อน OTOP นวัตวิถีบ้านตีนเป็ดและบ้านท่าดินแดง ร่วมให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมกิจกรรม

   

 

(Visited 1 times, 1 visits today)