นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ร่วมโครงการเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ

วันที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ร่วมโครงการเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ และร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่ ณ วัดลำภี ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายนายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอท้ายเหมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรสตรี ผู้นำ อช. และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

    

 

(Visited 1 times, 1 visits today)