วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน / ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน / ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อติดตาม เร่งรัดการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
1.การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2.การดำนินงานโครงการงบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
3.การดำเนินงานโครงการงบยุทธศาสตร์จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2561

 

(Visited 1 times, 1 visits today)