นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (Kick off) กิจกรรม ฝึกอบรมคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และมอบแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้เข้าร่วมประชุม

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (Kick off) กิจกรรม ฝึกอบรมคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และมอบแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยนางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชาโต โรงแรมเอราวัณ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
วัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ ความเข้าใจ การขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แกนนำชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รวม 100 คน กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 22 – 28 มิถุนายน 2561 โดยศึกษาดูงาน ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร

    

(Visited 1 times, 1 visits today)