ศึกษาดูงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (Kick off) กิจกรรม ฝึกอบรมคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถี

วันที่ 24 มิถุนายน 2561 นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวศริญญา ใจเย็น หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายก้องเกียรติ รองรัตนพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และแกนนำชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 33 หมู่บ้าน รวม 100 คน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ชุมชนของตนเองได้ ดังนี้
 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรียุธยา
ตลาด OTOP หลวงปู่ทวด ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP และโฮมสเตย์บ้านยางทอง ม.8 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
 ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)