ร่วมกิจกรรม Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นผู้แทนพัฒนาการจังหวัดพังงา นางสาวศริญญา ใจเย็น หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หน่วยงานภาคีระดับจังหวัด ได้แก่ อุตสาหกรรมจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด หอการค้าจังหวัด ผู้แทนสถานศึกษา พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และผู้แทนสถาบันการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการ ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

   

(Visited 1 times, 1 visits today)