ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพังงา ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โดยนางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพังงา ครั้งที่ 5/2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติโครงการเงินอุดหนุน จำนวน 10 โครงการ งบประมาณ 895,659 บาท
(point right) โดยมีนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องเล็ก) ศาลากลางจังหวัดพังงา

   

(Visited 1 times, 1 visits today)