นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และมอบแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยนางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชาโต โรงแรมเอราวัณ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา วัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ ความเข้าใจ การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยแกนนำหมู่บ้าน จำนวน 40 หมู่บ้าน ๆ ละ 2 คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รวม 90 คน

     

(Visited 1 times, 1 visits today)