นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมฝึกอบรมคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมฝึกอบรมคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หัวข้อ แนวทางการสร้างชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก “แอ่งเล็ก Check in” กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แกนนำชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 33 ชุมชน ๆ ละ 2 คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รวม 100 คน ณ ห้องประชุมชาโต โรงแรมเอราวัณ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

    

(Visited 1 times, 1 visits today)