นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประชารัฐร่วมใจ ห่วงใยประชาชน

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประชารัฐร่วมใจ ห่วงใยประชาชน โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงเรียนบ้านทับช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้
 มอบทุนอุปการะเด็กฯ กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 5,000 บาท
 กิจกรรมพัฒนาเด็กเล็กเคลื่อนที่ การระบายสี และเล่นเกมส์เพิ่มทักษะ

       

(Visited 1 times, 1 visits today)