นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงาร่วมเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิภาคสานสัมพันธ์อยุธยานานาชาติ (EXPO 2018) ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายถวิล ยี่สุ้นแสง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แทนพัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ร่วมเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิภาคสานสัมพันธ์อยุธยานานาชาติ (EXPO 2018) ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)