นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม / ฝ่าย และทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( สภากาแฟยามเช้า) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 07.00 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม / ฝ่าย และทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( สภากาแฟยามเช้า) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

 

(Visited 1 times, 1 visits today)