การคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ พร้อมด้วย นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา และคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” รอบที่ 2 ตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ณ บ้านเผล หมู่ที่ 7 ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา   โดยมี นายปริญญา ภูมิพาณิชย์ นายอำเภอเมืองพังงา หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา หน่วยงานภาคี ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำ กลุ่มองค์กรในชุมชนร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน

      

(Visited 1 times, 1 visits today)