ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ 5/2561 โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา โดยนำวาระเข้าชี้แจงในที่ประชุม
♻️ คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดพังงา
♻️ สรุปผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
♻️ การเตรียมความพร้อมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพังงา

   
(Visited 1 times, 1 visits today)