โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประชารัฐร่วมใจ ห่วงใยประชาชน อ.กะปง

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา นางศิริพร จู้สกุล พัฒนาการอำภอกะปง พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประชารัฐร่วมใจ ห่วงใยประชาชน โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)