กิจกรรมคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชน ตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดพังงา ณ บ้านสร้างตนเอง หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชน ตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดพังงา ณ บ้านสร้างตนเอง หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง

(Visited 1 times, 1 visits today)