กิจกรรมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดพังงา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข ” บ้านบางนุ หมู่ที่ 6 ตำบลกะไหล อำเภอตะก้วทุ่ง

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชน ตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดพังงา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข ” บ้านบางนุ หมู่ที่ 6 ตำบลกะไหล อำเภอตะก้วทุ่ง โดยมีนายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอตะกั่วทุ่ง และพัฒนาการอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะกั่วทุ่ง หน่วยงานภาคีและผู้นำ กลุ่มองค์กรในชุมชนร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)