สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ประชุมทบทวนความรู้ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ในระบบตลาดออนไลน์

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โดยนางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา นางสาวฐิติรัตน์ รสนู นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมทบทวนความรู้ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ในระบบตลาดออนไลน์ กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 5 ราย ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)