การประชุมผ่านระบบ Vedeo Conference

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 วลา 10.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ Vedeo Conference จังหวัดพังงา โดย นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ได้ร่วมรับฟังการประชุมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)