ร่วมจัดบูธแสดงสินค้า เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ของจังหวัดพังงา ในงานแถลงข่าว กิจกรรม “ปั่นตามอำเภอใจ เก๋ไก๋สไตล์พังงา”

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวฐิติรัฐ รสนู นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางดวงธมล สวัสดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด นำผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีของเด่นจังหวัดพังงา ร่วมจัดบูธแสดงสินค้า เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ของจังหวัดพังงา ในงานแถลงข่าว กิจกรรม “ปั่นตามอำเภอใจ เก๋ไก๋สไตล์พังงา” ณ สวนน้ำ Dino Sea Word Park ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
🔸โดยมีนายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย) ร่วมแถลงข่าว และมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม

(Visited 1 times, 1 visits today)