ติดตามการดำเนินงานและคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โดยนางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ในพื้นที่ อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า และอำเภอกะปง  ทั้งนี้ ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ และกิจกรรมที่ครัวเรือนได้ดำเนินการ โดยมีพัฒนาการอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์และแกนนำชุมชน ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล

 

(Visited 1 times, 1 visits today)