การพิจารณาคัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนงานและข้อมูล สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน และนางสาวกัลยวรรธน์ จันทร์อ่วม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมพิจารณาคัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านคลองบอน หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา  โดยมีนายสุรสิทธิ์ ขันติพันธุกุล นายอำเภอเกาะยาว กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ได้มอบหมายนายก้องเกียรติ รองรัตนพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้แทนพัฒนาการจังหวัด และมีพัฒนาการอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ หน่วยงานภาคีและผู้นำ กลุ่มองค์กรในชุมชนร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)